Tvarumo ataskaita

Tvarumo ataskaita (angl. sustainability report) – tai nefinansinės atskaitomybės ataskaita, kurioje atskleidžiami įvairūs įmonės veiklos tvarumo parametrai ir rodikliai aplinkosaugos, socialinės atsakomybės ir valdymo srityse. Tai leidžia įmonei skaidriai ir aiškiai komunikuoti apie rizikas su kuriomis susiduriama, galimybes bei tikslus tvarumo srityje savo suinteresuotoms šalims (investuotojams, klientams, visuomenei, vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijos ir kt.).

Dalis įmonių jau rengia savo veiklos tvarumo ataskaitas, kitai daliai jų rengimas greitai taps privalomu dėl įsigaliojančių ES ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų (daugiau skaityti čia), tačiau tvarumo ataskaitą turėti yra naudinga ne tik dėl privalomųjų reikalavimų. Net jei jums neprivaloma rengti ir teikti tvarumo ataskaitos, jūsų verslo partneriai greitai gali paprašyti jūsų pateikti informaciją apie jūsų poveikį aplinkai ir visuomenei, kuri būtina jų veiklos tvarumui užtikrinti. Tvarumas versle susijęs su ilgalaike verslo sėkme, verslo veiklos rezultatais ir stabilumu. Daugiau apie tvarumo naudą verslui skaitykite čia.

Tvarumo ataskaitos gali būti rengiamos pagal įvairius standartus ir gaires (daugiau skaitykite  čia). Tvarumo ataskaitos parengimas nėra paprastas procesas, kokybiškos ataskaitos parengimas reikalauja žinių ne tik tvarumo srityje bet ir keliamų teisinių reikalavimų ir tvarumo standartų išmanymo. Profesionaliai ir kokybiškai parengta tvarumo ataskaita yra puiki galimybė komunikuoti su savo interesuotomis šalimis bei didinti patikimo verslo įvaizdį.

Svarbu paminėti, kad pagal ES įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvą įmonės tvarumo ataskaitose turėtų pateikti informaciją remiantis dvigubo reikšmingumo (angl. double materiality) modeliu. Tai reiškia, kad turi būti vertinama ne tik kokį poveikį aplinkai ir visuomenei daro įmonės veikla, bet ir analizuojama, kokias rizikas įmonei gali sukelti tvarumo iššūkiai (pvz. klimato kaita, mokesčiai už taršą ir kt.).

VšĮ Aplinkos apsaugos instituto tvarumo konsultantai gali jums padėti parengti kokybišką ir profesionalią, jūsų poreikius ir ES reikalavimus bei tarptautinius standartus atitinkančią tvarumo ataskaitą. Susisiekite su mumis –  kartu diekime tvarumą, kuris apsimoka.

mersin eskort