Kam privaloma tvarumo ataskaita?

ES siekdama padidinti įmonių atskaitomybę bei palengvinti perėjimą prie tvarios ekonomikos priėmė Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvą (angl. The Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

Pagal CSRD įmonės įpareigotos reguliariai skelbti savo veiklos tvarumo ataskaitas. Šias įmonių tvarumo ataskaitas pagal CSRD taip pat turės tikrinti trečioji šalis atlikdama auditą.

Šiuo metu tvarumo atskaitas privalo teikti įmonės, kurioms galioja Nefinansinės atskaitomybės direktyvos reikalavimai (angl. Non-Financial Reporting Directive –NFRD).

CSRD numato palaipsninį tvarumo ataskaitų rengimą:

  • informacijos teikimas 2025 m. dėl 2024 finansinių metų – įmonėms, kurios ir dabar privalo rengti socialinės atsakomybės ataskaitas (didelės viešojo intereso ir listinguojamos įmonės, turinčios > nei 500 darbuotojų);
  • informacijos teikimas 2026 m. dėl 2025 finansinių metų – reikalavimai įsigalioja didelėms įmonėms, atitinkančioms bent du iš trijų kriterijų: turtas siekia 25 mln. Eur., apyvarta siekia 50 mln. Eur., turi 250 > darbuotojų;
  • informacijos teikimas 2027 m. dėl 2026 finansinių metų – reikalavimai įsigalioja mažoms ir vidutinėms ES reguliuojamose rinkose listinguojamoms įmonės (išskyrus labai mažas įmones);
  • informacijos teikimas 2029 m. dėl 2028 finansinių metų – reikalavimai įsigalioja trečiųjų valstybių įmonėms, kurių grynoji apyvarta ES viršija 150 mln. Eur, jei bent viena jų patronuojamoji įmonė ar filialas ES viršija tam tikras ribas.

Tvarumo ataskaitų rengimui reikia skirti nemažai laiko ir resursų, ataskaitai būtinus duomenis nusimatyti rinkti reikėtų jau dabar, todėl jei dar nesate atidžiai susipažinę su tvarumo ataskaitomis ir naujaisiais CSRD reikalavimais, jums gali padėti VšĮ Aplinkos apsaugos instituto tvarumo konsultantai. Susisiekite su mumis –  kartu diekime tvarumą, kuris apsimoka.

mersin eskort