Visuomenės informavimo ir poveikio klimato kaitai projektas

Aplinkos apsaugos institutas 2023 m. rudenį pradeda vykdyti visuomenės informavimo, teisėkūros ir švietimo projektą ilgalaikiams CO2 mažinimo tikslams įgyvendinti transporto, pramonės, žemės ūkio srityse.

Projekto veiklos bus nukreiptos į šiuos tikslus:

  1. Visuomenės švietimą: informavimą apie transporto, pramonės bei žemės ūkyje egzistuojančias problemas dėl klimato kaitos bei CO2 emisijos poveikį žmonių gerovei.
  2. Moksliniais tyrimais paremtų straipsnių publikavimą įvairiose priemonėse.
  3. Aplinkai draugiškų skaitmenizuotų puslapių/ portalų vystymą bei populiarinimą, siekiant visuomenės įtraukties į esmines ir didelę įtaką turinčias sritis (pramonė, transportas ir pan.).
  4. Teisinio reglamentavimo/ teisėkūros vystymą dėl žaliosios energetikos, transporto bei atliekų tvarkymo klausimais, siekiant didinti žaliavų pakartotinį naudojimą ir atsinaujinančios energetikos šaltinių prieinamumą kasdieniams poreikiams.


Projekto metu bus sukurtos skaitmeninės CO2 emisijos skaičiuoklės, kurios leis įvertinti veiklos paliekamas CO2 emisijas, susijusias su transportu, atliekų perdirbinu ir pan. veikla. Taip pat bus patobulintos bei išvystytos atliekų, žalios energetikos ir transporto internetinės svetainės elv.lt, atliekos.lt ir autotvarkymas.lt, kurios suteiks aktualią, lengvai prieinamą informaciją verslui ir gyventojams. Vykdant teisėkūros veiklas numatoma išspręsti įvairius klausimus dėl atliekų perdirbimo, el. transporto skatinimo ir kt., kurių aiškesnis reglamentavimas turės tęstinį teigiamą poveikį.

Projekto įgyvendinimas prisidės prie tęstinių klimato kaitos mažinimo problemų ilguoju laikotarpiu. Numatoma, kad projektas bus įvykdytas per 24 mėn., tačiau pasiekti rezultatai bus naudojami ne mažiau kaip 3 metus po įgyvendinimo.

Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, lėšomis.

Skirtas finansavimas: 59074,76 Eur.