Tvarumo ataskaitų standartai

Tvarumo ataskaitų rengimui reikėtų vadovautis taikomais tvarumo standartais. Šiuo metu tvarumo ataskaitoms įmonės naudoja skirtingus standartus, pvz., GRI Standarts (angl. The Global Reporting Initiative), JT darnaus vystymosi tikslai, SASB (angl. Sustainability Accounting Standards Board), TCFD (angl. Task Force on Climate-Related Disclosures) ir kt. Šiuo metu viena populiariausių ir dažniausiai taikomų ataskaitos rengimo formų – GRI ataskaita.

Tačiau ES norėdama užkirsti kelią skirtingų tvarumo standartų taikymui bei palyginamumo ir patikimumo atžvilgiais įpareigojo Europos finansinės atskaitomybės patariamajai grupei (EFRAG) parengti Europos standartų projektus. Europos Komisija, pasikonsultavusi su ES valstybėmis narėmis ir kai kuriomis Europos įstaigomis, pirmąjį Europos Sąjungos tvarumo ataskaitų teikimo standartų rinkinį (angl. European Sustainability Reporting Standards, ESRS) patvirtino 2023 m. liepos mėnesį (Komisijos Deleguotasis reglamentas dėl ESRS standartų: https://shorturl.at/oFNUZ). Europos tvarumo ataskaitų teikimo standartus (ESRS), kurios turės taikyti visos įmonės, kurioms taikomi įmonių tvarumo ataskaitos teikimo direktyvos (CSRD) reikalavimai galilte rasti čia (https://shorturl.at/elM45).

VšĮ Aplinkos apsaugos instituto tvarumo konsultantai padės pasirinkti jums tinkamiausią tvarumo ataskaitos standartą, įvertinant ir CSRD direktyvos reikalavimus bei pasirūpins visu jūsų ataskaitos paruošimo procesu. Susisiekite su mumis –  kartu diekime tvarumą, kuris apsimoka.

mersin eskort