Tvarumo nauda verslui

Verslo tvarumas ilguoju laikotarpiu būtinas įmonės klestėjimui, ilgaamžiškumui ir atsparumui užtikrinti be to tai investicija kuri tampa ne tik įmonės reputacijos pagrindu, bet ir lemia geresnes finansavimo galimybes bei prisideda prie ekonomikos plėtros.

Tvarumo nauda verslui:

  • Konkurencinis pranašumas

Vartotojai dažniau renkasi produktus ar paslaugas iš verslų, kurie rodo aplinkos ir socialinę atsakomybę, net ir tuo atveju, jeigu jie kainuoja daugiau. Tą patvirtino ir „Sustainable Brand Index” tyrimas, kuriame net 71 proc. lietuvių nurodė, kad tvarumas jiems yra svarbus rodiklis įsigyjant prekes ar paslaugas. Įtraukiant tvarumą į verslo modelį, įmonės gali save išskirti ir įgauti konkurencinį pranašumą prieš konkurentus.

  • Sumažėjusios išlaidos

Detaliau įvertinus savo veiklos procesus, išteklių srautus ir tiekimo grandinę bei įdiegus efektyvias tvarumo praktikas galima sutaupyti daug lėšų. Pavyzdžiui, atlikus vertinimą ir įdiegus energijos efektyvumo gerinimo priemones, galima ženkliai sumažinti elektros sąskaitas.

  • Patrauklesnės kaip tiekėjos ir partnerės

Siekdamos užtikrinti savo produktų ir (arba) paslaugų kokybę, reputaciją, sklandžią įmonės veiklą dauguma didžiųjų įmonių rinkdamosi savo partnerius ir tiekėjus jau dabar jiems kelia tvarumo reikalavimus, todėl jei jūsų įmonė laikosi tvarumo standartų, ji tikrai bus ne tik patrauklesnė kaip potenciali tiekėja ar partnerė, bei ir įgaus konkurencinį pranašumą rinkoje. 

  • Patrauklesnės investuotojams ir bankams

Tvarios veiklos principais veikiančios įmonės dažniausiai būna pelningesnės, inovatyvesnės bei atsparesnės pokyčiams, todėl investuotojai investuodami vis dažniau vadovaujasi ir ESG kriterijais (aplinkos apsaugos, socialiniais ir valdymo kriterijais). 2021 m. EY Global Institutional Investor Survey duomenimis 74 proc. investuotojų teigė, kad jie nelinkę investuoti į įmones, kurių tvarumas prastas, o net 90 proc. priimdami investicinius sprendimus daugiau dėmesio skiria įmonės tvarumui.

Bankai jau dabar prieš suteikdami finansavimą vertiną įmonių tvarumą, o ateityje šis vertinimas bus dar svarbesnis priimant sprendimus dėl paskolos suteikimo.

  • Lengvesnis prisitaikymas prie griežtėjančių reikalavimų

Europos žaliasis kursas kelia labai ambicingus tikslus klimato kaitos poveikio mažinimui. ES įsipareigojo iki 2030 m. 55 proc. sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir iki 2050 m. užtikrinti neutralų poveikį klimatui – kad į aplinką būtų išmetama ne daugiau šiltnamio efektą, sukeliančių dujų nei jų surenkama ar absorbuojama. Minėtam tikslui pasiekti griežtesni reikalavimai ir teisės aktų pakeitimai numatomi įvairiose srityse. Tai ir „teršėjas moka“ principas mokesčių sistemoje, energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, laipsniškas anglies ir naftos atsisakymas, atsinaujinančiosios energijos gamybos skatinimas ir t. t.

Dėl minėtų priežasčių šis dešimtmetis yra itin svarbus įmonėms pasiruošti ir prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Tvarumui prioritetą teikiantis verslas bus iš anksto geriau pasiruošęs griežtėjantiems reikalavimams. Jei įmonės nesiims tvarumo priemonių pačios, jas tai padaryti ateityje tikėtina privers jų klientai ir tiekėjai.

Jei jūsų įmonė neis tvarumo link, rizikuojate tapti nebeaktualiais ateityje.

  • Inovacijos ir naujos rinkos galimybės

Tvarumas skatina įmones ieškoti kūrybiškų sprendimų, kurti naujus produktus ir paslaugas, tyrinėti naujas rinkas, eiti inovacijų keliu, ieškant naujų ir efektyvių tvarumo sprendimų.

  • Tvarumo siekimas pamažu tampa vienu iš svarbiausių įmonės reputaciją lemiančių veiksnių

Gera įmonės reputacija yra vienas iš svarbiausių sėkmingo verslo kriterijų. Teigiamas visuomenės įspūdis apie įmonę turi daug privalumų: nuo didesnio klientų lojalumo, prekės ženklo populiarumo ir paklausos iki geresnių santykių su suinteresuotomis šalimis. Cone Communications CSR Study duomenimis net 87 proc. vartotojų įmones, kurios remia socialines ar aplinkosaugines iniciatyvas, vertina palankiau.

  • Talentų pritraukimas ir pranašumas darbo rinkoje

Fast company duomenimis daugiau nei 70 proc. darbuotojų teigė, jog jei įmonė turi stiprią tvarumo strategiją tai lemtų jų sprendimą likti dirbti įmonėje ilgalaikėje perspektyvoje, o daugiau nei trečdalis darbuotojų savo darbui skiria daugiau laiko ir pastangų dėl įmonės tvarumo tikslų įgyvendinimo. Taigi tvarios įmonės yra ne tik patrauklesnės naujiems darbuotojams, bet ir padeda išlaikyti bei motyvuoti jau esamus darbuotojus.

  • Rizikos mažinimas ir atsparumas

Tvarumas šiandien yra būdas sumažinti riziką ir padidinti įmonės vertę. Tvarumo praktikos padeda verslams mažinti riziką, susijusią su griežtėjančiais aplinkos apsaugos teisės reikalavimais, išteklių trūkumu ir klimato kaita, vartotojų lūkesčiais. Spręsdamos šiuos iššūkius, įmonės gali sumažinti savo pažeidžiamumą tiek tiekimo grandinėje, tiek aplinkosauginėms baudoms ir reputacijos žalai.

mersin eskort