Tvarumo strategija verslui

Tvarumo strategija yra vertybėmis grįstas požiūris į verslo plėtrą, kuri nusako įmonės požiūrį į tvarumą ir tvarumo principų bei praktikų integravimą jos veikloje ir sprendimų priėmimo procesuose. Tvarumo strategija nustato tvarumo kryptį ir tikslus įmonėje bei numato priemones tų tikslų pasiekimui.

Pirmieji žingsniai pradedant kurti tvarumo strategiją organizacijai:

  1. Vidaus auditas arba esamos situacijos įmonėje įvertinimas, kuris parodytų – kur esate ir kaip šiuo metu veikiate. Dauguma įmonių savo veikloje organizuoja ir įgyvendina įvairias atsakingo verslo veiklas, tačiau nebūtinai patys tai vertina kaip veiklą, kuri prisideda prie tvarumo principų ir siekių. Be to, tik gerai žinant esamą situaciją, galima išskirti įmonės veikloje reikšmingiausias tvarumo sritis ir nustatyti logiškus ir pagrįstus KPI rodiklius.
  2. Nustatykite savo suinteresuotąsias šalis ir identifikuokite jų lūkesčius ir prioritetus tvarumo klausimais jūsų veikloje.
  3. Atlikite reikšmingumo vertinimą (angl. materiality assessment). Tai padės nustatyti, kur įmonės poveikis yra reikšmingas, kur glūdi rizikos bei galimybės bei kur įmonė tvarumo srityje gali turėti didžiausią teigiamą poveikį ir turėtų skirti didžiausią dėmesį.
  4. Išsikelkite tikslus, kurie padės jums įgyvendinti tvarumo strategiją ir sumažinti neigiamą poveikį.
  5. Nusistatykite KPI, veiklos rodiklių matavimą ir stebėseną.


VšĮ Aplinkos apsaugos instituto tvarumo konsultantai gali jūsų verslui padėti sukurti individualią tvarumo strategiją, geriausiai atitinkančią jūsų verslo poreikius ir suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Susisiekite su mumis –  kartu diekime tvarumą, kuris apsimoka.

mersin eskort