Tvarumo sąvoka

Tvarumo sąvoka pirmą kartą pavartota 1987 m. Jungtinių tautų Pasaulinės aplinkos ir plėtros komisijos paskelbtame pranešime „Mūsų bendra ateitis“ (angl. „Our Common Future“), kurioje suformuota tvaraus vystymosi vizija – harmonijos palaikymas tarp žmonių, gamtos bei visuomenės tarpusavio santykių.

Tvarumas (angl. sustainability) – ilgalaikis procesas, siekiant pasiekti ilgalaikį gerovės ir vystymosi lygį, kuris atitiktų dabarties kartos poreikių tenkinimą, nekenkiant ateities kartoms.

Nors įprasta manyti, kad tvarumas apima tik aplinkosaugą, tačiau, nors aplinkosauga ir yra tvarumo dalis, tvarumas taip pat apima socialinės lygybės užtikrinimą bei valdymo apsektus. Ekonominis vystymasis bei valdymo aspektai, socialinė plėtra ir aplinkos apsauga yra tarpusavyje susiję̨ bei vienas kitą papildantys tvaraus vystymosi komponentai.  

mersin eskort