Tvarumas versle

Tvarumas yra itin svarbi verslo sritis, nes jis tiesiogiai susijęs su ilgalaike verslo sėkme, verslo veiklos rezultatais ir stabilumu.

Tvarumas versle apima tris sritis, kurioms įvardinti naudojamas sutrumpinimas ESG (angl. Environment, Social, Governance) – environmental protection (liet. aplinkos apsauga), social responsibility (liet. socialinė atsakomybė), governance (liet. valdysena). Šių skirtingų sričių tikslas – padėti suprasti kaip tam tikra įmonė ar organizacija veikia ekonominėje, socialinėje ir ekologinėje aplinkoje ir įvertinti tenkančią atsakomybę darbuotojams, tiekėjams, klientams, aplinkai, investuotojams ir visuomenei.

Tvarumas versle atsispindi, kaip veiklos principų, kurių įmonė laikosi savo įmonės strategijoje, produktų ir paslaugų kūrime, darbuotojų elgesio ir valdymo praktikų palaikyme, taip pat investavime į aplinkai draugiškas technologijas ir sprendimus.

Tvarus verslas yra pajėgus užtikrinti finansinę sėkmę ilgalaikėje perspektyvoje, sukurti patrauklias ir aukštus socialinės atsakomybės principus, atitinkančias darbo vietas, palaikyti bendruomenių gerovę, sumažinti savo veiklos poveikį aplinkai ir prisidėti prie ilgalaikio planetos tvarumo, imantis inovatyvių sprendimų, taikant aplinkai draugiškas technologijas, energijos taupymo ar kt. aplinkosaugines priemones.

mersin eskort