Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslai

Jungtinių Tautų Darnaus Vystymosi Tikslai (angl. United Nations Sustainable Development Goals, SDGs) – tai Jungtinių Tautų 70-ojoje sesijoje 2015 m. priimta Generalinės Asamblėjos rezoliucija, kurioje paskelbta 17 pasaulio darnaus vystymosi tikslų (DVT17) ir 169 uždaviniai, kurių pagrindinis tikslas yra iki 2030 metų pasiekti tvarų vystymąsi, užtikrinant socialinį, ekonominį ir aplinkosauginį tvarumą visame pasaulyje.

 1. panaikinti skurdą visose valstybėse;
 2. panaikinti badą, užtikrinti aprūpinimą maistu ir geresnę mitybą bei skatinti tvarų žemės ūkį;
 3. užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę;
 4. užtikrinti visiems prieinamą kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi;
 5. užtikrinti lyčių lygybę, paskatinti moteris lyderystei;
 6. užtikrinti švaraus ir kokybiško geriamojo vandens prieinamumą;
 7. užtikrinti prieigą prie švarios, aplinkai draugiškos atsinaujinančios energijos;
 8. skatinti tvarų, įtraukų ekonomikos augimą, produktyvų įdarbinimą ir deramą darbą visiems;
 9. kurti atsparią infrastruktūrą pramonėje, skatinti visa apimančią ir tvarią industrializaciją ir skatinti naujoves;
 10. sumažinti visų formų nelygybę šalyse ir tarp šalių;
 11. tvarūs miestai ir bendruomenės, kuriant saugius, modernius ir tvarius miestus, kuriuose būtų gera gyventi visiems;
 12. skatinti atsakingą vartojimą ir gamybą, tvarų gyvenimo būdą, diegti žiedinės ekonomikos sprendimus, mažinti atliekų kiekius;
 13. imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų;
 14. saugoti vandenynų ir jūrų švarą, skatinti atsakingą ir tvarų vandenynų ir jūrų išteklių naudojimą;
 15. saugoti gamtos išteklius, užkirsti kelią miškų naikinimui, stabdyti gyvūnų nykimą, saugoti bioįvairovę;
 16. užtikrinti taiką, teisingumą, kovoti su korupcija, kurti skaidrias ir stiprias institucijas;
 17. įvairių sektorių ir valstybių bendradarbiavimą siekiant visų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

 

VšĮ Aplinkos apsaugos instituto tvarumo konsultantai gali jūsų verslui pasiūlyti tvarumo sprendimus, kurie prisidėtų prie Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslų. Susisiekite su mumis –  kartu diekime tvarumą, kuris apsimoka.

mersin eskort