Vertinimai
TP sektoriaus analizė
TRANSPORTO PRIEMONIŲ RINKOS IR JŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS VERTINIMO ATASKAITA
Vertinimo tikslas – įvertinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) tvarkymo sistemą ir LR atliekų tvarkymo įstatyme transporto priemonių gamintojams bei importuotojams nustatytų pareigų vykdymą bei pateikti pasiūlymus, kurie galėtų padėti valdyti ir sumažinti nustatytus neigiamus veiksnius.