STT atliko korupcijos rizikos analizę atliekų tvarkymo priežiūros srityje

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Aplinkos ministerijos Vilniaus, Šiaulių, Kauno, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentų (toliau – RAAD, departamentai) atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos administracinės priežiūros ir kontrolės veiklos srityse.

STT nustatė, kad galiojantis teisinis reguliavimas ne visada užtikrina pakankamą kontrolės organizavimą ir vykdymą, planuojant ir atliekant planinius ir neplaninius ūkio subjektų patikrinimus. Ne visada aišku, kokiu pagrindu atrenkami tikrinti ūkio subjektai, dėl kokių priežasčių keičiami metiniai patikrinimų planai, ar visais atvejais pagrįstai atliekami neplaniniai patikrinimai, kodėl skiriasi patikrinimų tvarka ir praktika, skelbia STT.

STT atkreipė dėmesį, kad ne visais atvejais RAAD sudaromos sąlygos šios srities ūkio subjektus kontroliuojančių pareigūnų rotacijai vykdyti, o departamentų agentūrų vadovai gali savo nuožiūra priimti sprendimus įvairiuose atliekų tvarkytojų veiklos teisėtumo priežiūros etapuose.

Siekdama sumažinti nesąžiningo elgesio ar korupcijos pasireiškimo tikimybę ir sustiprinti RAAD vykdomą ūkio subjektų kontrolę, STT taip pat rekomenduoja Aplinkos ministerijai teisės aktuose nustatyti aiškią atliekų identifikavimo tvarką ir užtikrinti, kad informacija apie atliekų kilmę ir pavojingumą būtų pasiekiama departamentų pareigūnams bet kuriame atliekų tvarkymo etape ir šio proceso kontrolės grandyje.

Taip pat nustatyta, kad nepakankamai reglamentuotas kenksmingos veiklos stabdymo mechanizmas, tobulintina žalos aplinkai nustatymo ir atlyginimo tvarka.

Su korupcijos rizikos analize galite susipažinti čia.

www.stt.lt