Mažeikių rajono savivaldybė dalyvaus aplinkosauginiame projekte „Man rūpi rytojus“

Mažeikių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Aplinkos apsaugos institutas dėl dalyvavimo aplinkosauginiame projekte „Man rūpi rytojus“. Kartu bus siekiama įtraukti verslą ir gyventojus į žiedinę ekonomiką, mažinti neigiamą įtaką klimatui, skatinti aplinką tausojančias iniciatyvas rajone, šviesti ir informuoti visuomenę apie aplinkos išsaugojimo svarbą.  Mažeikiai – pirmoji savivaldybė, įsitraukusi į šį projektą.

„Su atnaujintomis ir papildytomis aplinkosauginio projekto priemonėmis startuojame Mažeikių rajono savivaldybėje, vėliau prie „Man rūpi rytojaus“  jungsis ir kitos šalies savivaldybės. Tikimės sulaukti ir žiniasklaidos įsitraukimo informuojant vietos bendruomenę apie galimybes kurti tvaresnę aplinką“, – sako Aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Skinulis.

Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius teigia, kad ši partnerystė atveria daugiau galimybių visai rajono savivaldybės bendruomenei aktyviau įsitraukti į aplinką tausojančias iniciatyvas ir kartu sukurti žiedinės ekonomikos principais pagrįstą aplinką gyventojams ir verslui.

„Šiuo metu savivaldybė turi pareigą organizuoti ir administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą savo teritorijoje, tačiau ateityje prievolių bus gerokai daugiau. Nelaukiame, kol pokyčiai bus primesti „iš viršaus“, ir jau dabar imamės juos įgyvendinti bei skatiname prie to aktyviai jungtis visą rajono bendruomenę“, – sako meras V. Macevičius.

Pasak Aplinkos apsaugos instituto vadovo, Europos Sąjunga (ES), siekdama mažesnės taršos, tvaraus ir efektyvaus gamtos išteklių naudojimo, dar 2018 metais parengė žiedinės ekonomikos planą ir skatina bendrijos nares ypač daug dėmesio skirti visam gaminių gyvavimo ciklui: nuo žaliavų iki pakartotinio naudojimo ir perdirbimo.

„Neseniai ES paskelbė, kad iki 2050 metų žemynas taps pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Europos žaliojo kurso pagrindinis tikslas yra užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą pereinant prie švarios žiedinės ekonomikos, atkurti biologinę įvairovę ir sumažinti taršą. Šiam tikslui pasiekti reikės investuoti į aplinką tausojančias technologijas ir pramonei diegti inovacijas, plėtoti ekologiškesnį transportą, mažinti energetikos sektoriaus priklausomybę nuo iškastinio kuro bei imtis kitų priemonių, – teigia A. Skinulis. – Imamės lyderystės, o aktyvus šalies savivaldybių įsitraukimas į mūsų inicijuotą aplinkosauginį projektą yra puikus įrankis ambicingiems tikslams pasiekti.“

Parengiamieji aplinkosauginio projekto „Man rūpi rytojus“ darbai startavo pernai pavasarį, kai jį įgyvendinantis Aplinkos apsaugos institutas pakvietė šalies savivaldybes dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse. Jų metu buvo identifikuotos problemos ir galimi sprendimai.

Visus metus savivaldybėse vykstančio aplinkosauginio projekto „Man rūpi rytojus“ metu bus siekiama mažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį, tausoti gamtos išteklius, skatinti darnų vartojimą, vykdyti atliekų prevenciją, užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą, populiarinti darnius verslo modelius ir šviesti visuomene bei verslą. Tarp projekto partnerių yra Gamintojų ir importuotojų asociacija, Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija, VšĮ Žaliasis taškas. Daugiau informacijos apie projektą – www.manrupirytojus.lt.