Mūsų komanda

alfredas skinulis

Direktorius
Aplinkos apsaugos instituto ekspertas, turintis 15 metų patirtį atliekų tvarkymo, aplinkos apsaugos sistemos kūrimo, administravimo ir priežiūros srityse.

virginija žygienė

Viešųjų ryšių ekspertė
Aplinkos apsaugos instituto viešųjų ryšių ekspertė, turinti beveik 20 metų patirtį verslo, finansų ir aplinkos apsaugos srityse.

Viktorija Račkauskaitė

Ekspertė
Aplinkos apsaugos instituto ekspertė, turinti 7 metų patirtį pardavimų ir klientų aptarnavimo srityse.

Aplinkos apsaugos institutas (AAI) yra nepriklausoma, ryšius su verslo bendruomene, asociacijomis, viešosiomis įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, žiniasklaida ir kitomis visuomenės grupėmis palaikanti pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija.

Mūsų tikslas:
AAI tikslas yra bendradarbiaujant su visuomene, verslu ir valstybinėmis institucijomis analizuoti, vertinti, rengti išvadas ir pasiūlymus aplinkos apsaugos srityje, teikti informaciją visuomenei.

AAI atlieka tyrimus visuomenei ir verslui svarbiose aplinkos apsaugos srityse, vertina teisės aktų ir jų projektų naudą visuomenei ir verslui, teikia pasiūlymus valstybės institucijoms, skleidžia draugiškas aplinkai idėjas, organizuoja konferencijas, seminarus, paskaitas. Visuomenės informavimas ir švietimas yra taip pat labai svarbi AAI veiklos sritis. Siekiame, kad mūsų darbai būtų naudingi Lietuvos visuomenei.

Pagrindinės AAI veiklos kryptys:
1. Atliekų tvarkymo sektoriaus ir atliekų tvarkymo teisės aktų analizė, vertinimas, išvadų ir pasiūlymų teikimas.
2. Aplinkos oro apsaugos srities ir aplinkos oro apsaugos teisės aktų analizė, vertinimas, išvadų ir pasiūlymų teikimas.
3. Vandens apsaugos ir nuotekų tvarkymo srities ir teisės aktų analizė, vertinimas, išvadų ir pasiūlymų teikimas.
4. Viešojo administravimo (vykdant ūkio subjektų priežiūrą, išduodant leidimus, licencijas, rengiant ir derinant projektinę dokumentaciją bei pan.) analizė, vertinimas, išvadų ir pasiūlymų teikimas. Galimybių sumažinti administracinę naštą verslui paieška.
5. Šešėlio aplinkos apsaugos srityje identifikavimas, priežasčių nustatymas ir pasiūlymų atsakingoms institucijoms teikimas.
6. Visuomenės ir verslo lūkesčius tenkinančios laisvos bei konkurencingos verslo aplinkos skatinimas.
7. Aplinkai draugiško transporto (elektra varomų automobilių, motociklų ir pan.) naudojimo skatinimas, plėtros galimybių vertinimas, pasiūlymų teikimas.
8. Gyvosios gamtos apsaugos srities analizė, vertinimas, išvadų ir pasiūlymų teikimas.
9. Visuomenės informavimas ir švietimas, objektyvios informacijos žiniasklaidai teikimas.